NAMA BAYI A

PUTERA
Abdul Alim = Hamba Allah Yang
Mengetahui
Abdul Azim = Hamba Allah Yang
Agung
Abdul Aziz = Hamba Allah Yang
Mulia
Abdul Bari = Hamba Allah Yang
Banyak Kebaikan
Abdul Basit = Hamba Allah Yang
Melimpah Nikmat
Abdul Baqi = Hamba Allah Yang
Kekal
Abdul Dayyan = Hamba Allah
Yang Membalas
Abdul Jabbar = Hamba Allah
Yang Tegas
Abdul Jalil = Hamba Allah Yang
Mulia
Abdul Jawad = Hamba Allah
Yang Pemurah
Abdul Fattah = Hamba Allah
Yang Membuka
Abdul Ghafur = Hamba Allah
Yang Membuka
Abdul Ghani = Hamba Allah Yang
Pengampun
Abdul Hadi = Hamba Allah Yang
Kaya
Abdul Hafiz = Hamba Allah Yang
Memelihara
Abdul Haiy = Hamba Allah Yang
Hidup
Abdul Hak = Hamba Allah Yang
Sebenar
Abdul Hakam = Hamba Allah
Yang Menghukum
Abdul Hakim = Hamba Allah
Yang Bijaksana
Abdul Halim = Hamba Allah Yang
Lemah Lembut
Abdul Hamid = Hamba Allah
Yang Terpuji
Abdul Hanan = Hamba Allah
Yang Penyayang
Abdul Ilah = Hamba Allah /
hamba Tuhan
Abdul Karim = Hamba Allah
Yang Pemurah
Abdul Khaliq = Hamba Allah
Yang Mencipta
Abdullah = Hamba Allah
Abdul Latif = Hamba Allah Yang
Lemah Lembut
Abdul Majid = Hamba Allah Yang
Mulia
Abdul Mannan = Hamba Allah
Yang Memberi Nikmat
Abdul Muhaimin = Hamba Allah
Yang Berkuasa
Abdul Mu’ati = Hamba Allah
Yang Memberi
Abdul Mun’im = Hamba Allah
Yang Memberi Nikmat
Abdul Nasir = Hamba Allah Yang
Menolong
Abdul Qadir = Hamba Allah Yang
Berkuasa
Abdul Qahar = Hamba Allah
Yang Perkasa
Abdul Qayyum = Hamba Allah
Yang Berkuasa
Abdul Rauf = Hamba Allah Yang
Pengasih
Abdul Rahman = Hamba Allah
Yang Pemurah
Abdul Rahim = Hamba Allah
Yang Penyayang
Abdul Rasyid = Hamba Allah
Yang Bijaksana
Abdul Razak = Hamba Allah
Yang Memberi Rezeki
Abdul Syakur = Hamba Allah
Yang Bersyukur
Abdul Samad = Hamba Allah
Yang Menjadi Tumpuan
Abdul Salam = Hamba Allah
Yang penyelamat
Abdul Wafi = Hamba Allah Yang
Setia
Abdul Wadud = Hamba Allah
Yang Pengasih
Abdul Wahab = Hamba Allah
Yang Memberi
Abdul Warith = Hamba Allah
Yang Mewarisi
Abdul Wahid = Hamba Allah
Yang Esa
Abbasy = Rajin berusaha
Abadi = Yang Kekal
Abbas = Nama sahabat Nabi
Muhammad SAW Muhammad
SAW
Abrisam = Yang lembut/tampan
Abhar = Yang bergemerlapan/
Yang berseri
Absyar = Bergembira
Abid = Yang beribadat
Abidin = Yang beribadat
Abu Bakar = Nama sahabat Nabi
Muhammad SAW (Yang
bersegera)
Abu Zar = Nama sahabat Nabi
Muhammad SAW
Abu Samah = Pemaaf, Yang
bertoleransi
Abu Wasim = Yang tampan.
Adabi = Kesopananku,
kesusasteraan
Adlan = Keadilan
Adam = Nama Nabi, ikutan,
teladan
Adham = Yang cantik
Adil = Yang adil
Adli = Keadilanku, kelurusanku
Adnan = Nama datuk Nabi
Adi = Nama sahabat Nabi
Muhammad SAW
Adib = Pujangga
Adwa’ = Cahaya
Affan = Pendaki
Affandi = Gelaran bagi orang
yang berkedudukan
Afiq = Yang mulia
Afif = Yang bermaruah
Afnan = Kecantikan/seri
Aflah = Yang beruntung
Afqar = Fakir
Afham = Yang pandai
Afsar = Lebih Jelas
Afdhal = Terbaik
Afkar = Yang bijak
Afwu = Pemaaf
Agha = Ketua, pimpinan
Aghna = Berdikari
Ahlan = Keselamatan
Ahlam = Impian, kesabaran
Ahda = Beroleh petunjuk
Ahlami = Impianku,
kelembutanku
Ahna = Yang lemah lembut
Ahmas = Yang bersemangat
Ahnaf = Yang berpegang teguh
pada ajaran agama
Ahwaz = Yang bersungguh-
sungguh
Ahsan = Yang terbaik
Ahza = Yang beruntung
Ahmad = Yang terpuji
Ahwas = Pemberani
Aibaq = Pesuruh
Aiyub = Nama nabi
aiman = Yang bertuah
Aisar = Yang senang, mudah
Aisy = Mewah, kaya raya
Ajad = Berbuat baik
Ajmal = Cantik, molek
Ajwad = Yang lebih pemurah
Akalil = Mahkota
Akramah = Nama sahabat Nabi
Muhammad SAW
Akbar = Yang besar
Akram = Yang mulia
Akhtar = Yang terpilih
Akma = Pimpinan
Akid = Yang kuat, teguh, tetap
Akif = Yang menumpukan
dirinya pada sesuatu
Akmal = Sempurna, sangat
pandai
Aqhar = Yang gagah
Akwa = Yang perkasa, kuat
Alwan = Warna-warni
Alma’ = Yang bergemerlapan
Alamgir = Penakluk dunia
Alim = Yang mengetahui
Alauddin = Ketinggian agama
Allamah = Yang berilmu luas
Ali = Yang mulia, yang tinggi
kedudukannya
Aliyan = Yang tinggi
Alif = Kawan rapat
Alham = Beroleh ilham
Alim = Mengetahui
Aliuddin = Ketinggian agama
Alzam = Yang tekun
Altaf = Baik hati,lemah lembut
Altamis = Panglima, ketua
Amadi = Masa, matlamatku
Amad = Tujuan
Amal = Cita-cita, harapan
Amili = Yang bekerja
Amali = Cita-citaku, harapanku
Amaluddin = Cita-cita agama
Aman = Sentosa, keamanan
Amanat = Pertaruhan, amanh
Amar = Yang ramai zuriat
Amjad = Mulia, soleh
Amin = Yang amanah, yang
dipercayai
Aminin = Orang-orang yang
aman
Aminuddin = Pengamanah
agama
Amnan = Tempat yang aman
Amir = Putera, ketua,
pemerintah
Amiruddin = Pembela agama
Ammar = Yang memakmurkan,
yang kuat iman
Amami = Golonganku
Amnan = Ketenangan
Amni = Keamananku
Amani = Kesejahteraanku
Amsyar = Yang cergas
Amzar = Yang mulia
Amran = Yang memakmurkan
Amrin = Perintah
Amrun = Kemakmuranku
Amkrun = Orang-orang
berkuasa
Anas = Kemesraan, cinta, kasih
Anaqi = Keindahanku yang
menawan hati
An’am = Yang diberi nikmat
Anma = Yang maju
Aniq = Yang kacak lagi
menawan hati
Anmar = Air yang bersih
Anis = Yang mesra, teman setia
Andar = Yang berseri
Ansar = Penolong, penyokong
Ansari = Penolongku,
penyokongku
Anwar = Yang bercahaya
Anwari = Cahayaku
Aqil = Bijak, terpelajar
Aqlan = Kebijakan
Aqmar = Putih, cantik
Aqra = Pandai membaca
Arafat = Yang terkenal, kenalan
Arami = Panji-panji
Arib = Yang mahir
Arham = Yang mesra
Arif = Yang bijak, yang
mengetahui
Ariffin = Yang bijak
Arfan = Mengetahui
Arman = Harapan, aspirasi
Arqam = Nama sahabat Nabi
Muhammad SAW
Arfa = Yang tinggi, mulia
Arsalan = Singa
Arsyad = Yang sangat cerdik
Arumi = Asal keturunanku
Asad = singa
As’ad = Yang berbahagia
Asdaq = Benar
Asjad = Emas, permata
Asil = Yang mulia
Asyiq = Kekasih, pencinta
Askari = Tentera
Aslam = Selamat, terkawal
Asfa = Yang suci
Aslah = Yang lebih baik
Asmah = Yang pemaaf
Asmai = Hati yang suci
Asmaan = Hati yang suci dan
pendapat yang teguh
Asmar = Yang hitam manis
Ashmah = Yang berani
Asna = Yang tinggi, yang
bersinar
Asnawi = Yang berseri, gemilang
Asri = Masaku, kemajuanku
mengikut masa
Asytar = Yang menawan
Asyari = Perasaanku
Asyraaf = Yang mulia
Asy’ar = Perasa, jiwa halus
Asyrani = Periang,
kemegahanku
Asymawi = Pemberianku
Ata = Pemberian
Ataullah = Kurniaan Allah
Atyab = Wangi
Atif = Belas Kasihan
Athar = Suci, bersih
Athari = Yang bersih
Athmar = Yang berjaya
Atmam = Kesempurnaan
Aus = Pemberian
Aufa = Yang setia
Aun = Bantuan, pertolongan
Auni = Ketetapanku
Awsam = Yang segak
Awam = Yang tangkas
Awraq = Yang memberi
semangat
Awad = Gantian, pemberian
Awwal = Pandai mentakwil
Awwam = Perenang
Awuf = Yang wangi
Awadullah = Pemberian, gantian
dari Allah
Awliya = Kekasih
Awwab = Yang banyak
bertaubat
Awali = Pedang
Awwadi = Yang bersungguh-
sungguh
Ayadi = Nikmat
Aysar = Yang mudah
Ayyub = Nama nabi
Azad = Bebas, merdeka
Azfar = Yang berjaya, yang
menang
Azka = Semakin maju
Azhar = Yang berseri, yang
gemilang
Azam = Keazaman
Azaim = Pelbagai azam
Azim = Besar
Azman = Cita-cita, tekad
Azmi = Cita-citaku, tekadku
Azmil = Kawan rapat
Aziman = Keazaman
Azamuddin = Keazaman agama
Azhari = Yang berseri, yang
gemilang
Azhad = Yang zuhud, warak
Azizan = Yang mulia, yang kuat,
kekasih
Azib = Sabar dan gigih
Aziz = Yang mulia, yang kuat,
kekasih
Azizi = Kesayanganku,
kekasihku
Azbin = Bersih, suci
Azri = Kekuatanku,
penyokongku
Azwar = Rajin ziarah/emas
Alternatif
Aaran – (Pembawa Terang)
Aaren – (Pembawa Terang)
Aarin – (Pembawa Terang)
Aaron – (Pembawa Terang)
Aareon – (Pembawa Terang)
Abata
Abbel
Abbie – (Suka Cita dalam Allah)
Abbot – (Hati yang Baik)
Abby – (Suka Cita dalam Allah)
Abdalla
Abdi
Abdiwijaya
Abdulgani
Abe
Abel – (Napas Hidup yang
Penuh)
Abhaya – (Tidak Gentar)
Abhirati
Abidin – (Penyembah)
Abimanyu
Abinawa
Abisua
Abiyat – (Bait – bait Puisi)
Abner – (yang Dapat Dipercayai)
Abraham – (Pelindung yang
Adil)
Abram – (Pelindung yang Adil)
Abu – (yang Berkelimpahan)
Abul Auni – (si Penolong)
Abul Karami – (yang Murah Hati)
Abul Khairi – (Pemilik Kebaikan)
Abu Farhan – (si Penggembira)
Abhari – (Lautan Luas)
Abharan – (Lautan Luas)
Abshar – (Penglihatan)
Abthal – (Pahlawan)
Abubakar
Acalanantha – (Sang Pemurni)
Achala
Achira
Ada
Adam – (Pria Bumi ciptaan Allah)
Adam Alexander
Adang
Addie – (Kebangsawanan)
Addison – (Pria yang Tenang)
Adenito
Ader Harson
Adhistana
Adi – (yang Utama)
Adi Muljana Raharja
Adi Sulisto
Adianto
Adidharma
Adikusuma
Adin – (yang Diinginkan)
Adinegoro
Adipurwa
Adiputra
Adisurya
Aditya – (Matahari)
Adityawarman
Adiwinata
Adiyanto
Adjie Notonegoro
Adlifi
Ado
Adolf – (Keberanian yang
Terhormat)
Adolfo
Adrian – (Bumi yang Hitam
Teguh Penuh Anugerah)
Adrian Maulana
Adrianto
Adrianto Halim
Adrien Dauzats
Aemon
Aeron – (Pembawa Terang)
Afif
Agam
Agung – (Kebesaran)
Agus
Agus Salim
Aguy
Aharon – (Pembawa Terang)
Ahmad – (Kelebihan)
Ahmad Yani
Ahran – (Pembawa Terang)
Ahren – (Pembawa Terang)
Aidan Mateus
Ainun – (Mata Air)
Aisuru
Aji – (Harapan)
Ajie – (Harapan)
Ajnata – (Pengetahuan Luas)
Ajriya – (Pahala)
Ajrul – (Pahala)
Ajrun – (Pahala)
Akbar – (yang Besar)
Akha – (Saudara)
Akifan – (Selalu Bersujud)
Akifun – (Orang yang Diam)
Akin
Akira
Ala
Alain Ducasse
Alamsyah
Alamudi
Alan – (Suka Hati yang Selaras)
Alanna (Melembutkan)
Alara
Alastair – (Pria Pelindung)
Alatas
Albani
Albert – (Bangsawan yang
Sangat Cemerlang)
Alberto
Albino
Albrech Durer
Aldaka
Alden – (Pelindung Tua yang
Arif & Bersahabat)
Aldrich – (Pemimpin yang Arif
Bijaksana)
Alec – (Pria Pelindung yang
Pemberani)
Alex – (Pria Pelindung yang
Pemberani)
Alexander – (Pria Pelindung
yang Pemberani)
Alexander Dumas
Alexander Fabian
Alexsaputra
Alfonso – (dari Keluarga
Bangsawan)
Alfred – (Penasehat yang Baik)
Alfred Dreux
Alfred Sifredi
Ali
Alima – (Pengajar)
Alimat – (Allah Mengetahui)
Alimawan
Alimin – (yang Mengetahui)
Alimina – (yang Mengetahui)
Aliyan – (yang Tinggi)
Allan – (yang Bersuka Hati)
Allen – (yang Bersuka Hati)
Almondo
Alonzo – (dari Keluarga
Bangsawan)
Alpha – (yang Pertama, Penuh
Kehormatan)
Alqa – (ucapan / lemparan)
Alrashid
Alton – (Tempat Perlindungan di
Kota Tua)
Alucard
Alvah
Alvan
Alvano
Alvaro
Alvin – (Sahabat Segala
Bangsawan)
Alvis – (Kearifan yang
Menyeluruh)
Alwah
Amadeus
Amadi
Amal
Amalio
Ambris
Amien
Amin
Amin Atamin
Amirudin
Amor
Amran
Ananda
Ananda Bismo
Ananda Sukarlan
Anang
Andakara
Andanu
Anderpati
Andhanavira
Andhika
Andika
Andira
Andiyanto
Andoko
Andre Kusuma Wibrata
Andrean Noviandi
Andreas
Andreas Bambang Daryatno
Andrew – (Pria yang Kuat)
Andrew Johnson
Andrianto
Angesti
Anggadha
Anggana
Anggara
Anggono
Anglingkusumo
Angus
Anila
Anilla
Anjana
Anjun
Anoman
Anta
Antaboga
Antakusuma
Antareja
Antasari
Antasena
Anthony – (Mendatangkan
Pujian)
Antoine Lebel
Antolin
Antollin
Anton – (Tidak Ternilai)
Antonio – (yang Terpuji)
Antrakusuma
Anuraga
Anurogo
Anuta
Anutolo
Anwar
Aparajita
Aprillus
Aquila
Aquino
Aram
Arbie
Arc
Archie – (Bangsawan yang
Berkuasa & Kuat)
Ardan
Ardana
Ardelle – (Hati yang Penuh
Persembahan)
Aren – (Pembawa Terang)
Areon – (Pembawa Terang)
Aron – (Pembawa Terang)
Ardi
Ardiansyah
Ardiwinata
Arfian
Argus – (Kewaspadaan)
Ari – (Pembawa Terang)
Ari Hidayat
Ari Sihasale
Ari Wibowo
Aria
Arian Wardiman
Aribirawa
Arief Rahman
Arif
Arifin
Arifin Siregar
Arifinnur
Ario
Ario Wibowo
Arion
Aris
Arisanto
Arissaputra
Arista
Aristotle Onassis
Ariya
Ariyanto
Arjuna
Arland – (Kesanggupan bagi
Allah)
Arlendo
Arlow – (Bukit Kuat yang
Dibentengi)
Arman
Arman Maulana
Armand – (Prajurit Allah)
Armandiantoro
Armando – (yang Dihormati)
Armani
Arnan
Arnanto
Arnault
Arne – (Kuat seperti Elang)
Arno – (Kekuatan)
Arnold – (Sang Pemimpin Elang)
Aron – (Mulia & Dipuja)
Arron – (Pembawa Terang)
Arsyad
Arthur – (Bangsawan yang
Sempurna)
Arunata
Arvid – (Pria Andalan yang
Bersahabat)
Arvin
Arya
Arya Subiakto
Aryapala
Aryasatya Maheswara
Aryono
Arzad
August – (dengan Segala
Kebesaran & Penghormatan
mengKuduskan Allah)
Augustian – (dengan Segala
Kebesaran & Penghormatan
mengKuduskan Allah)
Augustus – (dengan Segala
Kebesaran & Penghormatan
mengKuduskan Allah)
Austin – (Hati Bangsawan yang
Dihormati)
Asaji
Asher
Ashita
Asmara
Asraff
Astaka
Asthangika
Aswatama
Aswin
Atalarik
Atarma
Atarik
Atavaka
Atmaka
Atmoko
Aurelius Handoyo Buntoro
Austin
Austinn
Avatar
Ave
Avery – (Penasehat yang
Terbaik)
Awalim Juwono
Awaremu
Axel – (Bapa Perdamaian)
Azarya
Azen
Azhim – ( yang Besar)
Azrikam
PEREMPUAN
ALIF (ﻒﻟﻷﺍ)
Atiah : ﺔَﻴِﺗﺁ : yang datang
Azifah : ﺔَﻓِﺯﺁ : yang
mendekat ; nama lain dari hari
Kiamat
Asiah : ﺔَﻴِﺳﺁ : nama isteri
Fir’aun yang beriman kepada
Allah; ahli dalam pengobatan
Aminah : ﺔَﻨِﻣﺁ : Nama ibu
Rasulullah; yang aman
Abiyyah : ﺔَّﻴِﺑَﺃ : yang
menolak kehinaan; punya
kepribadian yang kokoh
Atsilah : ﺔَﻠْﻴِﺛَﺃ : yang
berakar; mempunyai keturunan
yang baik
Ahlam :ﻡَﻼْﺣَﺃ : jamak dari
hulm ; mimpi
Adibah :ﺔَﺒْﻳِﺩَﺃ :
sastrawati
Arja : ﻰَﺟْﺭَﺃ : lebih
diharapkan
Aribah :ﺔَﺒْﻳِﺭَﺃ : yang
berakal; pandai
Aridhah : ﺔَﻀْﻳِﺭَﺃ : yang
bersih, terang ; mengesankan
Arij :ﺞْﻳِﺭَﺃ : bau yang sedap
Arikah : ﺔَﻜْﻳِﺭَﺃ :
permadani yang dihias
Azka : ﻰَﻛْﺯَﺃ : lebih suci,
bersih
Azaliyyah : ﺔَّﻴِﻟَﺯَﺃ : yang
bersifat azaly, dari sejak dulu
Asma’ : ﺀﺎَﻤْﺳَﺃ : jamak
dari ism ; nama
Asma : ﻰَﻤْﺳَﺃ : lebih mulia,
tinggi
Asywaq : ﻕﺍَﻮْﺷَﺃ : jamak
dari syauq ; kerinduan
Ashilah : ﺔَﻠْﻴِﺻَﺃ : yang
asli, orisinil
Adhwa’ : ﺀﺍَﻮْﺿَﺃ : jamak
dari dha-u’ ; cahaya
Agharid : ﺪْﻳِﺭﺎَﻏَﺃ :
jamak dari ughrudah : kicauan
burung
Afanin : ﻦْﻴِﻧﺎَﻓَﺃ : daun
yang lembut; jenis perkataan
yang khas
Afrah : ﺡﺍَﺮْﻓَﺃ : jamak dari
farhah : kegembiraan; pesta
Afkar : ﺭﺎَﻜْﻓَﺃ : jamak dari
fikr : pemikiran
Afnan : ﻥﺎَﻨْﻓَﺃ : Cabang
pohon
Alfiyyah : ﺔَّﻴِﻔْﻟَﺃ :
dinisbatkan kepada kata alf :
ribuan
Althaf : ﻑﺎَﻄْﻟَﺃ : taufik,
lembut
Amany : ﻲِﻧﺎَﻣَﺃ : jamak
dari umniyah : cita-cita
Amjad : ﺩﺎَﺠْﻣَﺃ :
Maruwah; kedermawanan;
keagungan
Amirah : ﺓَﺮْﻴِﻣَﺃ :
pemimpin
Anisah : ﺔَﺴْﻴِﻧَﺃ : yang
lembut; jinak
Aniqah : ﺔَﻘْﻴِﻧَﺃ : indah
menawan
Aaren
Airiana – Airiann – Ara – Arae –
Aram – Ari – Aria – Ariadne –
Ariana – Ariane – Ariani –
Arianna – Arianne – Arie – Arien –
Arienne – Arin – Arina – Arine –
Arinn – Arria – Arun – Aruni –
Aryana – Aryane – Aryani –
Aryanna – Aryanne – Aryn yang
Suci dan Teguh , Pembawa
Pesan
• Abagael – Abagel – Abbe –
Abbegale – Abbey – Abbi – Abbia
– Abbie – Abby – Abe – Abegale –
Abgail – Abi – Abia – Abiah –
Abiel – Abigail – Abigal –
Abigayle – Abigeal – Abigel – Aby
– Abya – Avigale – Avigall
Kesayangan Tuhan Ayahku
• Abarrane – Abra – Abree – Abri
– Abriana – Abriani – Abrielle
Nama Feminim dari Abraham
• Abdiela – Abela Unknown
• Abber Keharuman
• Abeer Harum
• Abharina Lautan Luas
• Abida – Abidah Rajin Beribadah
• Abieza Pertolongan Dari
Tuhan
• Abisah – Abishan Tuhanlah
Ayahku
• Abital Embun
• Abril – Aprele – Aprelle – Apriel
– Apriell – Aprielle – April – Aprila
– Aprilette – Aprilia – Apriliana –
Aprill – Apryl – Apryle – Avril –
Avrill – Avrilla – Avrille Kejujuran
dan Kesetiaan , Lahir di Bulan
April
• Absharina Penglihatan
• Abyati – Abyatina Bait – bait
Puisi
• Acacia – Acey – Acie – Akasia
Berduri , Lambang Keadilan
• Acantha Guruh
• Acellia Unknown
• Achates Sahabat Baik
• Acima Tuhan yang Akan
Menghakimi
• Acita Unknown
Ada – Adabelle – Adabert – Adala
– Adalee – Adalia – Adalie –
Adalin – Adalina – Adaline –
Adaly – Adalyn – Adan – Adda –
Addaly – Adde – Addey – Addi –
Addia – Addie – Addis – Addy –
Ade – Adeana – Adeela – Adeen –
Adeena – Adelaida – Adelaide –
Adeliade – Adelinda – Adeline –
Adelista – Adelita – Adelka –
Adella – Adelle – Aden – Adena –
Adene – Adenia – Adette – Adey –
Adi – Adia – Adiah – Adie – Adiel –
Adiela – Adila – Adilene – Adina –
Adinah – Adriana – Adriane –
Adriani – Adrianna – Adrianne –
Adrie – Adrien – Adriena –
Adrienne – Adlena – Adlene –
Adline – Ady – Aida – Aidah – Ailis
– Akela – Aline – Alita – Ardilla –
Auda – Aude Kebahagiaan dan
Kejujuran , Kekayaan Allah ,
Lautan
• Adabina Sopan
• Adah yang Kembali , Mahkota
• Adama – Adana – Adanna
Wanita dari Tanah Merah
• Adamina Dunia Merah
• Adani yang Baik Budi
Pekertinya
• Adara – Adaira – Adaora –
Adaria – Adra Perawan yang
Cantik
• Adelia dari Ufuk Timur
• Adelice – Adelisa – Aili – Ailis –
Alarice – Alecea – Alecia – Aleen –
Aleesha – Aleisha – Aleka – Aleni
– Alenna – Alesha – Alica – Alice –
Alicea – Alicha – Alicia – Alician –
Alicie – Aliece – Alies – Aliese –
Alika – Alike – Alisa – Alise –
Alisha – Alishya – Alisia – Alison –
Alissa – Alisse – Alissia – Alisson –
Alitsha – Alitshia – Aliz – Aliza –
Alize – Allea – Alleece – Allene –
Alles – Allesse – Allie – Alline –
Allis – Allisa – Allise – Allison –
Ally – Allys – Allysa – Allyse –
Allysea – Allyss – Aluse – Aly –
Alyce – Alycea – Alycia – Alysa –
Alyse – Alysea – Alysha – Alyshia
– Alysia – Alyson – Alyss – Alyssa
– Alysse – Alyssha – Alyssia
Bangsawan , yang Tercantik ,
Penuh dengan Kebenaran
• Adelina – Adeline – Adenita –
Aleda – Aleeta – Aleta – Aletta –
Alette – Alida – Alidia – Alita –
Alleda – Allida – Alyda – Alydia
Sayap Kecil yang Lincah
Adelwin – Adila – Adilah – Adilla –
Adla – Adlah – Adlia – Adliah –
Adlin – Adlina – Adline – Atrabina
Teman yang Sebaya
• Adiarti Unknown
• Adiba – Adibah – Adibatina
Wanita Penyair yang Beradab
• Adin yang Menggairahkan /
Menggoda
• Adinata – Adita yang Utama
• Adinda Kekasih
• Adira Unknown
• Adisa Unknown
• Aditya yang Baik
• Adna Kegembiraan /
Kesenangan
• Adolpha Ibu Pelindung yang
Agung
• Adonia Cantik
• Adzhana Pikiran yang Fokus
• Adzhani Kebijaksanaan
• Aelwen Kening yang Bersih
• Aeriale – Aeriel – Aeriela – Aire
Aireal – Airell – Arial – Ariel –
Ariela – Airella – Arielle Singa
Betina milik Allah , Kaya
• Aesha – Aisah – Aisha – Aishah
– Aishia – Aishiah – Asha – Ashia
– Asia – Asiyah – Asya – Asyiyyah
– Ayasha – Ayesha – Ayisha –
Aysa – Ayse – Aysha – Ayshe –
Ayshea – Ayshia – Aysia – Aysiah
– Aysian – Aytza – Azia
Kehidupan , Obat
• Afaf – Afifah Harga Diri
• Affery – Affrey – Affrie – Afra –
Afrah – Aphra Mejangan Muda ,
Kegembiraan dan Kedamaian
• Afidah Hati Kecil / Sanubari
• Afina Pemberi Maaf
Afiya – Afiyah Kesehatan
• Afnan Pohon yang Berbuah
• Aftania – Aftona – Agtine Dari
Negeri Inggris
• Agalina – Agasha – Agata –
Agate – Agatha – Agathe – Agce –
Aggie – Aggy – Agi – Agnes –
Agotha – Agueda – Atka
Kebaikan , Batu Permata yang
Berharga
• Aganetha – Aggie – Aghna –
Agna – Agne – Agneis – Agnelia –
Agnella – Agnes – Agnesa –
Agnesca – Agnese – Agnesia –
Agnesina – Agnesine – Agneta –
Agneti – Agnetta – Agnies –
Aneska – Anice – Anisa – Anissa
Kebaikan dan Kemurnian
• Agnar Tanpa Noda
• Ahava – Ahiva Kesayangan
• Ahlam – Ahlamiah Impian
• Ahliyyah yang Sepantasnya
• Ahsanah Diantara yang
Terbaik
• Aiko Kesayangan
• Aila – Ailean – Aileen – Ailene –
Aili – Ailina – Ailinn – Aleen –
Aleena – Aleene – Alene – Aliana
– Alianna – Alina – Aline – Allene
– Alline – Allyn – Allyna – Allyne –
Alyna – Alyne – Alynne
Pembawa Cahaya , Si Cerdas
yang Adil , Agung
• Ailani Pemimpin
• Aiman Kata – kata yang Benar
• Aime – Aimee – Aimey – Aimi –
Aimia – Aimie – Aimy – Amada –
Amadea – Amadi – Amadia –
Amadita – Amanada – Amanda –
Amandalyn – Amandi – Amandie
– Amandine – Amandy – Amanta
– Amata – Amia – Amie – Amilee –
Amiko – Ammie – Ammy – Amy
Kesayangan , Yang Layak Untuk
Dicintai
Ainani Mata Air
• Aindrea – Aindree – Andee –
Andera – Andere – Andra –
Andraya – Andrea – Andrean –
Andreana – Andreane – Andree –
Andreia – Andreka – Andrel –
Andrell – Andrelle – Andrena –
Andrene – Andressa – Andrette –
Andrewina – Andreya – Andria –
Andriana – Andriane – Andrieka –
Andrien – Andrienne – Andrietta
– Andriette – Andrika – Andrina –
Andrine – Andris – Aundra –
Aundrea Keberanian / Kekuatan
Bangsawan
• Ainiyah Pohon yang Rimbun
• Ainslee – Ainsleigh – Ainslie –
Ainsly – Ainsley – Ansley Padang
Rumput
• Airlia Udara
• Aislinn Mimpi
• Ajrina Pahala
• Akalili Mahkota
• Akiko Cahaya Terang
• Akira yang Cerdik
• Ala yang Suci
• Alaka – Alberta – Albertina –
Albertine – Alverta – Aubery –
Aubert – Auberta – Auberte –
Aubertha – Aubray – Aubre –
Aubrea – Aubree – Aubrey –
Aubri – Aubria – Aubrie – Aubry –
Aubury – Aybrette Bangsawan
yang Cerdas , Cahaya yang
Indah
• Alan – Alaina – Alaine – Alainna
– Alana – Alane – Alani – Alanis –
Alanna – Alawna – Alayna – Aleni
– Allana – Allena – Alleyna – Allyn
– Alzena Kedamaian ,
Persembahan
• Alameda Pohon Besar
Alandra – Alejandra – Alejandre –
Aleka – Alekia – Alekko – Aleksa –
Aleksha – Alesandese –
Alesandra – Alex – Alexa –
Alexande – Alexanderina –
Alexanderine – Alexandia –
Alexandra – Alexandre –
Alexandria – Alexandrie –
Alexandrina – Alexandrine –
Alexcis – Alexes – Alexi – Alexia –
Alexina – Alexine – Alexis –
Alexisia – Alexius – Alexsia –
Alexus – Alexxis – Alix – Alla –
Allix – Alyx Pembela Kebenaran ,
Pelindung Kaum Pria
• Alaniah Kenyataan
• Alathea – Alathia – Aleta –
Aletea – Aletha – Alethea –
Alethia – Aletia – Alithea – Alithia
Kebenaran
• Alba – Alban – Albina – Albine –
Albinia Kota di Bukit Putih
• Alberta – Albertina Agung dan
Cemerlang
• Alceena – Alcina – Alcine –
Alcinia – Alseena – Alsinia –
Alsyna Keteguhan Hati
• Alda Kekayaan
• Aldora Pemberian yang
Berharga
• Aldis Rumah Tua
• Aldyth Kekuatan yang Agung
• Alea – Aleah – Alee – Aleea –
Aleya – Alia – Aliya – Aliyah –
Aliye – Allia – Aly – Alya
Keagungan Tuhan , Bangsawan
• Aleeza – Alieza – Alisa – Alisha –
Alissa – Alitza – Aliza – Alizah
Kesenangan
• Alfi – Alfie – Alfreda – Alfredda
– Alfy Penasihat yang Bijak

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s